Huishoudelijk reglement

1. Bij aankomst meldt u zich bij de receptie in de boerderij.

2. Auto´s dienen op de parkeerplaats geparkeerd te worden. Kinderen mogen hier niet spelen.

3. Op het kampeerterrein geldt nachtrust van 23.00 tot 8.00 uur.

4. We verwachten van onze gasten medewerking aan een schoon en opgeruimd terrein. Hiervoor zijn afvalbakken voor verschillend soort afval aanwezig .De algemene verzamelbak is uitsluitend bedoeld voor gebonden afvalzakken.

5. Afvalwater mag alleen op het riool geloosd worden; hetzij rechtstreeks via de afvoer bij de kampeerplaats ( evt. afvoerslang te koop bij de receptie) dan wel via de stortplaats aan de buitenkant van de sanitairruimtes. Om verstop-ping van het riool te voorkomen mag er geen vet, etensresten, maandverband e.d. in de afvoer worden geloosd.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en niet voor schade aan of verlies van uw eigendommen. Brandblusmateriaal en verbandtrommel zijn bij de receptie aanwezig.

7. Onze dieren mogen niet op eigen gelegenheid gevoerd worden.

8. Bezoek is altijd welkom; a.u.b. even melden bij de receptie. Overnachters betalen het standaard-tarief.

9. Stoken van open vuur is van gemeentewege verboden.

10. Bij overlast kunnen wij de veroorzakers van het terrein (laten) verwijderen.

11. In geval van nood kunt u telefoneren in de boerderij.

Wij wensen u een prettige vakantie en een aangenaam verblijf op onze minicamping.


Lambertus en Jeanie Schrotenboer